Skolbord Ajanda

Devamsızlık hakkını ve derslerinle ilgili notlarını takip et. Hatırlatıcı notlar ile derslerdeki verimliliğini arttır.

Skolbord Öğrenci
Skolbord Takvim
"Sınavda ilk 3 konu çıkacakmış" Hatırlatıcı not
skolbord ajanda ikon
Matematik 1 Bugün 12:00'da
Skolbord Ajanda devamsızlık takibi
Ayşe, derse katıldı Devamsızlık takibi
Skolbord ile tüm ders süreçleri

Derslerin ile ilgili hatırlatıcı notları kaçırmayın 🙃

Notlarını yaz

Dersten önce Skolbord sana hatırlatsın

Geçmişe ve ileriye dönük tüm notlarını tek yerden takip et

Devamsızlık hakkını dilediğin yerde kontrol et 📑

Haftalar ilerledikçe devamsızlık durumunu takip etmenin zorlaştığını biliyoruz, Skolbord senin için bunu dilediğin yer ve zamanda kontrol etmeni sağlıyor

Skolbord Ajanda Devamsızlık takibi

© 2021-2023 Skolbord, Inc. Tüm hakları saklıdır.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.